Annuleringsvoorwaarden

      
 

Leiden: Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing onze Uniforme Voorwaarden Golden Tulip & Tulip Inn Leiden, deze zijn gebaseerd op de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. Onze voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.